Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Về việc phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/09/2012

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/10/2012

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301