Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/09/2012

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/10/2012

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301