Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Về việc ban hành Quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân của UBND tỉnh Phú Yên

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/12/2012

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/02/2013

Các ý kiến đóng góp

Nguyễn Văn An (vananh@yahoo.com) -

Theo tôi, cần bổ sung vào khoản 1 điều 53

Trang         
Tổng số 1 bản ghi / 1 trang

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301