anhminhhoa

Nhiều kết quả khả quan trong công tác ATVSLĐ của các cấp Công đoàn năm 2014

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 50 địa phương, ngành, chỉ riêng dịp Tuần Lễ QG ATVSLĐ-PCCN đã có 1461 cuộc thanh kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ với 3034 doanh nghiệp được kiểm tra. Tổ chức thanh, kiểm tra từng ngành về ATVSLĐ được 754 cuộc với 2085 doanh nghiệp, tổ chức thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy được 1624 cuộc với 2558 doanh nghiệp được kiểm tra. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị với 10167 cuộc.

anhminhhoa

Hạnh phúc vỡ òa khi 12 người được giải cứu khỏi hầm sập

Với 750 con người và 80 giờ cứu hộ không ngừng nghỉ, 12 công nhân bị giam mình trong khoang hầm sập - có lúc tưởng đã không còn đường sống - được giải cứu thành công, như một kỳ tích.

anhminhhoa

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng Thông tin quốc gia về ATVSLĐ

Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN, Chương trình quốc gia về ATVSLĐ cùng với nhiều chương trình hoạt động khác về ATVSLĐ – PCCN trong những năm gần đây đã góp phần tạo ra một diện mạo mới cho công tác ATVSLĐ, thu hút được sự tham gia của các cấp, các ngành, đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động.

anhminhhoa

Kiểm tra phòng, chống cháy nổ tại 50 đơn vị, doanh nghiệp Hà Nội

UBND thành phố chỉ đạo, trước thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện...

1 2 3 4

Kiểm tra chất lượng SPHH

anhminhhoa

Hóa chất và hệ thống an toàn vệ sinh lao độngXem thêm

Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các chiến lược an toàn hóa chất phải gắn liền với các nguyên tắc chung...

Truyền thông

anhminhhoa

Nhiều kết quả khả quan trong công tác ATVSLĐ của các cấp Công đoàn năm 2014 Xem thêm

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 50 địa phương, ngành, chỉ riêng dịp Tuần Lễ QG ATVSLĐ-PCCN đã có 1461 cuộc thanh kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ với 3034 doanh nghiệp được kiểm tra. Tổ chức thanh, kiểm tra từng ngành về ATVSLĐ được 754 cuộc với 2085 doanh nghiệp, tổ chức thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy được 1624 cuộc với 2558 doanh nghiệp được kiểm tra. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị với 10167 cuộc.

Huấn luyện

anhminhhoa

Diễn tập phương án chữa cháy tại Kho cảng PV Gas Vũng TàuXem thêm

Các lực lượng tham gia phối hợp trong quá trình tập luyện và diễn tập phương án đều đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là các hạng mục công trình trong Kho cảng PV GAS Vũng Tàu; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban chỉ huy diễn tập, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Hợp tác quốc tế

anhminhhoa

Việt Nam – Hoa Kỳ chia sẻ thông tin về an toàn lao độngXem thêm

Ngày 04/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin về công tác an toàn vệ sinh lao động giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong vấn đề này.

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301