anhminhhoa

Báo cáo về vấn đề tác hại của Amiăng trắng đối với sức khỏe con người

Trong thời gian vừa qua, dư luận xã hội quan tâm nhiều đến vấn đề Amiăng gây ung thư và tranh luận của các cơ quan xung quanh vấn đề này. Ngày 05/8/2014, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương và Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ về các kiến nghị của hai tổ chức Liên hợp quốc trong vấn đề cấm Amiăng trắng.

1 2 3 4

Truyền thông

anhminhhoa

Kho Y tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2014 Xem thêm

Các tiết mục dự thi mang tính khoa học và tính quần chúng rộng rãi, dễ đi vào lòng người về kỹ năng hoạt động và nhiệm vụ của đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

Hợp tác quốc tế

anhminhhoa

Hàn Quốc hỗ trợ 3,4 triệu USD giúp Việt Nam nâng cao năng lực Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ Xem thêm

Ngày 30/10/2013, tại Hà Nội, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – TBXH) phối hợp với Cơ Quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổng Cục An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA) tổ chức Hội thảo thông tin về Dự án “Nâng cao năng lực cho Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam”.

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301