Trang chủ

Hướng dẫn - Chuyên đề

Truyền thông

Ấn phẩm

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn sản xuất

nothing

Giới thiệu

 

TCVN 4744 – 89

Qui phạm kỹ thuật an toàn
Trong các cơ sở cơ khí

TCVN 2287-78

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

TCVN 2288-1978

Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

TCVN 2289-78

Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2292-78

Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2293-78

Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146-1986

Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3147 - 90( Soát xét lần thứ 1 )

Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ
Yêu cầu chung

TCVN 3673 - 81

Bao bì sử dụng trong sản xuất
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4245-96

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen

TCVN 4730-1989

Sản xuất gạch ngói nung 
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5041 - 89 
(ISO 7731 - 1986)

Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc - Tín hiệu âm thanh báo nguy

TCVN 5178-1990

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên

TCVN 5308-91

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCXD 66-1991

Vận hành khai thác hệ thốngcấp thoát nước. Yêu cầu an toàn

 

 

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301