Trang chủ

Hướng dẫn - Chuyên đề

Truyền thông

Ấn phẩm

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

nothing

Giới thiệu

 

Phân loại lao động theo các yếu tố điều kiện lao động là căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị cơ sở, các doanh nghiệp giải quyết các chế độ chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động. Từ năm 1995 đến nay, Bộ LĐTBXH đã cùng với các Bộ, ngành nghiên cứu ban hành một số quyết định tạm thời phân loại:

- Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm: Loại IV

- Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm: Loại V. loại VI

Các quyết định phân loại lao động được nghiên cứu ban hành theo ngành kinh tế kỹ thuật và áp dụng cho tất cả các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi cả nước

Để giúp cho việc tra cứu thực hiện của các đơn vị được thuận tiện, Cục An toàn lao động phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn Danh mục trong đó các danh mục được sắp xếp theo thời gian ban hành quyết định.

 

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301