Trang chủ

Hướng dẫn - Chuyên đề

Truyền thông

Ấn phẩm

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

nothing

Giới thiệu

Để giảm tới mức thấp nhất các ảnh hưởng độc hại của hóa chất, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp do việc tiếp xúc với hóa chất gây ra, việc huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động về an toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc là biện pháp cần thiết và bắt buộc được pháp luật quy định. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với sự giúp đỡ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), biên soạn tài liệu này nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp được tốt hơn.

Tài liệu được biên soạn phù hợp với các Công ước quốc tế và các tiêu chuẩn, quy phạm của Việt Nam về an toàn hóa chất và đã được sự đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung của các Bộ, Ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nội dung chính:

- Ảnh hưởng của hóa chất

- Các biện pháp phòng ngừa, các biện pháp khẩn cấp

- Quản lý chương trình kiểm soát hóa chất tại doanh nghiệp

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301