Trang chủ

Hướng dẫn - Chuyên đề

Truyền thông

Ấn phẩm

Những quy định mới về tai nạn lao động

nothing

Giới thiệu

Cuốn sách này tập hợp những Nghị định, Thông tư và Thông tư liên tịch mới nhất hướng dẫn các chế độ, chính sách về ATVSLĐ, tai nạn lao động, gồm:

- Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 113/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật (trích)

- Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với NLĐ, bị TNLĐ, BNN

- Thông tư số 12/2005/TT-BLĐTBXH ngày 28/1/2005 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

- Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của Liên tịch Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ VN hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ TNLĐ./.

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301