Trang chủ

Hướng dẫn - Chuyên đề

Truyền thông

Bản tin

Tăng cường cam kết tiếp tục xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

nothing

Giới thiệu

Từ 18-19/4/2012, Hội nghị thường niên Ban điều phối Mạng An toàn vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 13 (CBM13) đã diễn ra tại Manila, Philippine với sự tham dự của 10 nước thành viên ASEAN và đại diện của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MLHW); Cơ quan An toàn Vệ sinh lao động Hàn quốc (KOSHA); Hội đồng Công đoàn Người Lao động ngành Dịch vụ ASEAN (ASETUC).

Đây là cơ hội để tăng cường cam kết của ASEAN tiếp tục xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho cộng đồng người lao động. Hiện tại, ASEAN tiếp tục thực hiện các chính sách và chương trình về ATVSLĐ nên sẽ tiếp tục có những quan ngại như nhau về an toàn và sức khỏe trong các nước thành viên ASEAN và cần được giải quyết. ASEAN-OSHNET cũng cần giải quyết vấn đề phúc lợi của các lao động nhập cư và những lao động yếu thế ở nước mình; đó là lao động nông nghiệp và ngư dân, thợ mỏ, công nhân xây dựng, lao động trẻ, lao động nữ và lao động trong các ngành phi kết cấu. Đồng thời, Malayxia đề xuất tiếp tục Hệ thống Quản lý ATVSLĐ cho DNVVN. Singapore đề xuất xây dựng thẻ điểm ATVSLĐ để làm mức chuẩn đánh giá thực hiện ATVSLĐ trong các nước thành viên ASEAN.

Tham gia vào Hội nghị lần này, Bà Đỗ Thị Thúy Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, là đại diện đoàn Việt Nam trình bày tập trung vào 5 lĩnh vực, nhấn mạnh đến mức tăng về số tai nạn lao động xảy ra gây ra số thương vong nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong bài trình bày của mình bà cũng nêu lên rằng các tai nạn này đều được báo chưa đầy đủ. Nhu cầu ban hành Luật ATVSLĐ đã được nêu ra và được chính phủ xem xét một cách nghiêm túc. Chưa bao giờ vấn đề ATVSLĐ được quan tâm và đề cập nhiều như hiện nay. Xét những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện các quy định ATVSLĐ hiện hành, Việt Nam có mục tiêu Ban hành Luật ATVSLĐ trước năm 2014. Việt Nam cũng trình bày tóm lược kế hoạch về Khuôn khổ ATVSLĐ quốc gia bao gồm việc tiếp tục hợp tác trong ASEAn-OSHNET về Khung khuyến khích quốc gia về ATVSLĐ; chia sẻ Hồ sơ quốc gia và Chương trình quốc gia về ATVSLĐ thông qua website ASEAN-OSHNET; và tổ chức các hội thảo về khung khuyến khích quốc gia về ATVSLĐ hằng năm để chia sẻ kinh nghiệm và tiến độ.

Đề xuất Hội nghị khu vực ASEAN-OSHNET hiện đang tới Ban thư ký ASEAN để thẩm định dự án và chấp thuận theo các chiến lược và sáng kiến trong Kế hoạch Hành động về Cải cách ASEAN-OSHNET, một trong số đó là tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế ngoài những đối tác hiện có.

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301