Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2012

Ngày cập nhật: 03-09-2013
Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2012

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tình hình tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm 2012 trên toàn quốc

Chi tiết>>

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)