Các trường hợp được hưởng trợ cấp tai nạn lao động

Ngày cập nhật: 05-10-2014

Hỏi: Tôi là giáo viên dạy thực hành khoa Cơ khí chế tạo. Trong giờ hướng dẫn sinh viên không may xảy ra sự cố khiến tôi bị tai nạn mất 2 đầu ngón tay. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động hay không? – Nguyễn Tiến Bình (nguyentienbinh@gmail.com)

• Trả lời:

Trước hết bạn phải đi giám định thương tật, nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì bạn sẽ được hưởng các chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể theo Điều 42 của Luật này quy định về trợ cấp một lần: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

- Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;

- Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Còn tại Điều 43 của Luật này quy định về trợ cấp hàng tháng như sau:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

- Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

- Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng suy giảm lao động bạn sẽ được hưởng các chế độ trợ cấp theo quy định tại Mục 3 Chương III của Luật Bảo hiểm xã hội.


Sỹ Điền – Giáo dục thời đại
 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)