Thông báo thời gian, địa điểm, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ

Ngày cập nhật: 27-10-2014

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16/7/2014 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc ban hành hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Cục An toàn lao động đã phê duyệt kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương tại Quyết định số 386/QĐ-ATLĐ ngày 22/10/2014.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự liên hệ theo thông báo chiêu sinh gửi kèm.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)