EVN: Quy định mới tăng mức trợ cấp tai nạn lao động

Ngày cập nhật: 14-11-2014

Để chia sẻ sự mất mát đối với người bị tai nạn gây tổn thương nặng hoặc gây tử vong, Công đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 398/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Quy định tạm thời về trợ cấp tai nạn lao động cho đoàn viên công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Quyết định này, mức trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên chức lao động là đoàn viên công đoàn trong EVN bị tai nạn lao động gây tổn thương nặng là 5 triệu đồng, gây tử vong là 10 triệu đồng. Kinh phí trợ cấp tai nạn lao động được trích từ nguồn kinh phí do Công đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 và sẽ thay thế quy định tạm thời số 83/CĐĐVN-CSKTXH ngày 21/4/2009 (trong đó, mức trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên chức lao động là đoàn viên công đoàn trong EVN bị tai nạn lao động gây tổn thương nặng là 2 triệu đồng, gây tử vong là 5 triệu đồng).

Thảo Linh

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)