Tổng cục Hậu cần mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN

Ngày cập nhật: 17-03-2015

Thiếu tướng Đỗ Đăng Tĩnh phát biểu tại buỗi lễ mít tinh

Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định về ATVSLĐ – PCCN nhất là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 17-3, tại Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) lần thứ 17 năm 2015.

 

 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần rất quan tâm đến công tác ATVSLĐ – PCCN, không để xảy ra các vụ việc cháy nổ, mất an toàn nghiêm trọng, góp phần bảo đảm an toàn chung cho đơn vị. Đặc biệt, trong lao động sản xuất, các đơn vị như Tổng công ty 23, Công ty cổ phần 32 thường xuyên củng cố hệ thống phòng cháy chữa cháy, thực hành luyện tập công tác PCCN, đảm bảo đầy đủ điều kiện, trang thiết bị lao động an toàn cho công nhân.

 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định về ATVSLĐ – PCCN nhất là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền và tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ – PCCN.

Các đơn vị tại Tổng Công ty 28 ký cam kết về an toàn lao động

Duy Nhân

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)