Bộ chỉ huy quân sự Tp. Đà Nẵng mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN

Ngày cập nhật: 17-03-2015

Bộ Chỉ huy Quân sự TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và các tổ chức quần chúng đối với công tác ATVSLĐ-PCCN; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Thông tư số 202/2010/TT-BQP ngày 6/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy định tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động trong Quân đội”

Sáng 17/3, tại Trung đoàn BB971, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 17 năm 2015.

 

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và các tổ chức quần chúng đối với công tác ATVSLĐ-PCCN; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Thông tư số 202/2010/TT-BQP ngày 6/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy định tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động trong Quân đội”; thực hiện có chất lượng công tác huấn luyện về kiến thức, kỹ thuật, an toàn cho các đối tượng, nhất là những người tiếp xúc với vật liệu nổ, làm các công việc nặng nhọc, độc hại; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động…

 

Được biết, liên tục trong các năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về công tác ATVSLĐ-PCCN. Trang thiết bị phục vụ bảo đảm cho công tác an toàn được ưu tiên đầu tư, mua sắm. Hệ thống kho tàng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thường xuyên được đầu tư củng cố... Hiện nay, 100% quân số lao động ở các đơn vị của Bộ CHQS TP Đà Nẵng được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và đảm bảo đúng, đủ các tiêu chuẩn, chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại.

 

Tiến Anh

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)