Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 11-06-2015

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động tại nhiều dự án, công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình thủy điện, nhất là những công trình đang thi công gần với khu dân cư, đường giao thông...

Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông, đảm bảo quyền được làm việc an toàn của người lao động, quyền được sinh hoạt an toàn của người dân, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra chỉ thị số 01/CT - LĐTBXH nêu cụ thể về vấn đề này.

Xem chi tiết tại:

/Images/editor/files/New%20Doc%201.pdf

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)