Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2015

Ngày cập nhật: 01-09-2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2015 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2015 như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2015 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2015 như sau:


I. TÌNH HÌNH CHUNG


1. Số vụ tai nạn lao động


Trong 06 tháng đầu năm 2015 trên toàn quốc đã xảy ra 3.416 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 3.499 người bị nạn, cụ thể:
- Số vụ TNLĐ chết người: 257 vụ
- Số vụ TNLĐ có từ hai người bị nạn trở lên: 34 vụ
- Số người chết: 277 người
- Số người bị thương nặng: 680 người
- Nạn nhân là lao động nữ: 1.074 người


2. Tình hình TNLĐ ở các địa phương


2.1. Những địa phương xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết người trong 6 tháng đầu năm 2015.


Xem chi tiết tại:

/Images/editor/files/Thong%20bao%20tinh%20hinh%20tai%20nan%20lao%20dong%206%20thang%20dau%20nam%202015(1).docx

 

Bích Phượng

 

Bic

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)