Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động

Ngày cập nhật: 17-09-2015

Ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định số 168 QĐ/ATLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Cục trưởng Cục An toàn Lao động và Quyết định số 349 QĐ/ATLĐ của Cục trưởng Cục An toàn Lao động về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cho các đối tượng từ 1 đến 22.

Xem chi tiết tại:  /Images/editor/files/Thong%20bao%20tuyen%20sinh.pdf

 

Xem thêm:

 

Mẫu phiếu đăng ký tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định năm 2015: /Images/editor/files/Mau%20phieu%20dang%20ky%20tham%20gia%20khoa%20huan%20luyen%20nghiep%20vu%20kiem%20dinh.doc

 

Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn lao động: /Images/editor/files/Quyet%20dinh%20giao%20nhiem%20vu%20to%20chuc%20huan%20luyen.pdf

 

Vũ Quỳnh

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)