Danh sách các tổ chức kiểm định KTATLĐ được chỉ định

Ngày cập nhật: 28-09-2015

Dưới đây là danh sách các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn.

1.Trung tâm Kiểm định KTAT khu vực II

 

2.Trung tâm Kiểm định KTAT khu vực I

 

3.Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và TVXD

 

4.Trung tâm kiểm định CN I

 

5.Trung tâm Kiểm định và huấn luyện KTATLĐ TP. HCM

 

6.Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định kỹ thuật an toàn Dầu khí Việt Nam

 

7.Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Việt Nam

 

8.Trung tâm kiểm định KTAT khu vực III

 

9.Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị NN

 

10. Công ty TNHH Kiểm định 6

 

11.Trung tâm kiểm định Công nghiệp II

 

12.Trung tâm Kiểm định KTAT Hà Nội

 

13.Công ty CP Kiểm định an toàn 3


...

Xem chi tiết tại: 

/Images/editor/files/Danh%20s%c3%a1ch%20c%c3%a1c%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20ki%e1%bb%83m%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20KTATL%c4%90%20%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c%20ch%e1%bb%89%20%c4%91%e1%bb%8bnh-%20ban%20final.doc

 

Vũ Quỳnh

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)