Quyết định của TTCP về tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động"

Ngày cập nhật: 19-01-2016

Quyết định số 87/QĐ-TTg về tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 12/1.

Theo quyết định, lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”.

 

Mục đích của "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" là: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.

 

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

“Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” bắt đầu tổ chức từ năm 2017.

Xem chi tiết tại: /Images/editor/files/87_signed.pdf

 

Theo kế hoạch, năm 2016 vẫn tổ chức tuần lễ  quốc gia về  an toàn lao động, vệ  sinh lao động và  phòng chống cháy nổ theo hướng dãn số  4624/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 11/11/2015.

 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)