Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên KTATLĐ

Ngày cập nhật: 25-01-2016

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Cục trưởng Cục An toàn lao động và Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động của Cục An toàn lao động cho phép Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cho các đối Căn cứ Quyết định số: 07/QĐ-ATLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cho các đối tượng từ 1 đến 22 với các Chương trình cụ thể như sau:


1. Đơn vị huấn luyện: Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động,


2. Địa điểm, thời gian của khóa huấn luyện:


- Thời gian khai giảng: 8h00’ngày 14/3/2016.
- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, Thể thao du lịch. Địa chỉ: 35 Trần Quốc Toản, phường 8, Quận 3, TPHCM.


3. Thông tin chung về khoá huấn luyện: Khóa huấn luyện được chia thành 02 lớp gồm:


- Lớp 01: Kiểm định viên nồi hơi, thiết bị chịu áp lực-Hệ thống thiết bị áp lực cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 1 đến 9 thuộc Danh mục Thông tư 05/2014
- Lớp 02: Kiểm định viên thiết bị nâng - thang máy cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 10 đến 22 thuộc Danh mục Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH.
a) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên nồi hơi, thiết bị
- Phần lý thuyết chung.
- Nghiệp vụ kiểm định nồi hơi và bình áp lực.
- Nghiệp vụ kiểm định hệ thống các thiết bị áp lực.
b) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên thiết bị nâng -
- Phần lý thuyết chung.
- Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (cần trục, cầu trục, cổng trục, pa lăng, xe nâng hàng, xe nâng người, ...)
- Nghiệp vụ kiểm định thang máy, thang cuốn, băng tải chở người, máy


4. Số lượng học viên: 80 học viên/lớp.

Xem chi tiết tại: /Images/editor/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20chi%c3%aau%20sinh%20K%c4%90.pdf

Xem thêm: Mẫu phiếu đăng ký tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định ATLĐ năm 2016:

/Images/editor/files/m%e1%ba%abu%20phi%e1%ba%bfu%20%c4%91%c4%83ng%20k%c3%ad.doc

 

Phạm Thúy

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)