Quyết định: Giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định KTATLĐ

Ngày cập nhật: 24-01-2016

Giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định KTATLĐ cho Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với những nội dung chủ yếu sau:

Giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định KTATLĐ cho Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với những nội dung chủ yếu sau:

+ Số lượng: 02 lớp tại thành phố Hồ Chí Minh


+ Số lượng học viên dự kiến: 50 người/lớp


+ Đối tượng: Học viên là kỹ sư chuyên ngành phù hợp và có ít nhất 1 năm làm việc và có liên quan đến đối tượng đăng ký tham dự huấn luyện.


Xem tại: /Images/editor/files/Q%c4%90%2007-Q%c4%90-ATL%c4%90%20ph%c3%aa%20duy%e1%bb%87t%20KH%20hu%e1%ba%a5n%20luy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20TTHLATVSL%c4%90%20(1).pdf


Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)