Họp chuẩn bị cho Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18

Ngày cập nhật: 04-03-2016

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN Trung ương để bàn về công tác phối hợp và triển khai các hoạt động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18, năm 2016 đã được tổ chức vào 04/3 tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH (cơ quan thường trực BCĐ Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN) báo cáo kết quả công tác ATVSLĐ - PCCN trên địa bàn tỉnh năm 2015; thông qua Kế hoạch triển khai tổ chức Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016 của UBND tỉnh và Hướng dẫn triển khai tổ chức Tuần lễ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định: Việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia hàng năm đã và đang góp phần kiềm chế tai nạn, bệnh tật liên quan đến lao động; nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ từng bước đã có nhiều chuyển biến tích cực; Người sử dụng lao động và người lao động cũng có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ-PCCN. Tuy nhiên tình hình TNLĐ, BNN và cháy nổ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Năm 2015 vẫn xảy ra nhiều vụ TNLĐ nghiêm trọng làm thiệt hại lớn cả về con người và tài sản. Điều đó cho thấy chúng ta cần phải đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc hơn nữa các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Đặc biệt, phải thực hiện có hiệu quả Luật ATVSLĐ.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đề nghị Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc bám sát các hoạt động triển khai, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia tại các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, hướng đến các hoạt động thiết thực theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ; Trước, trong và sau Tuần lễ cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp...

Tại hội nghị ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, để chuẩn bị cho Tuần lễ, tỉnh nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch để tổ chức Tuần lễ; Thành lập các tiểu ban phục vụ Lễ phát động, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên của các tiểu ban, cán bộ công chức của Sở LĐTBXH, các trung tâm thuộc sở, để đón tiếp các đoàn tham dự Lễ phát động… Có thể nói, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 đã hoàn tất.

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 năm 2016 được tổ chức với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật ATVSLĐ”. Thông qua Tuần lễ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, người sử dụng lao động, người lao động trong công tác đảm bảo ATVSLĐ - PCCN. Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động, tránh hình thức, lãng phí. Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 22-3-2016 tại Công ty cổ phần supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, huyện Lâm Thao.
 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)