Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ngày cập nhật: 22-06-2016

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động;


Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù an toàn lao động,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, cụ thể:


1. Địa chỉ trụ sở chính: Căn hộ 111a, nhà A1, tập thể Công ty Bưu chính viễn thông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;


2. Trạm Kiểm định chai chứa khí tại tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Lô D1 Khu công nghiệp Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;


3. Phạm vi được thực hiện kiểm định (chi tiết tại Phụ lục kèm theo);


4. Số đăng ký chứng nhận: 75/GCN-KĐ.


Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm, kể từ ngày ký.

...

Xem chi tiết tại: /Images/editor/files/Q%c4%90%20C%e1%ba%a4P%20GCN%20Vi%e1%bb%87n%20NCPTTCCL.doc

 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)