Một số khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động AT,VSLĐ lần thứ I năm 2017

Ngày cập nhật: 03-05-2017

Về cơ bản, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất đã hoàn tất.

Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất, năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 - 30/5/2017, lễ phát động sẽ được tổ chức ngày 18/05/2017 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với quy mô khoảng 700 người.

 

Một số khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động AT,VSLĐ:

 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.


- Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


- Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.


- Xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động.


-  Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.


- Đảm bảo An toàn lao động, Vệ sinh lao động là hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.


- An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn.


- Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.


  - Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của mỗi người.


- Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.


- An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc – Một trong những quyền cơ bản của người lao động.

 

Đoàn Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)