Tranh áp phích hưởng ứng Tháng hành động AT,VSLĐ lần thứ I năm 2017

Ngày cập nhật: 03-05-2017

Về công tác chuẩn bị cho Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017, ông Hà Tất Thắng Cục trưởng cục ATLĐ cho biết, Ban chỉ đạo đã thống nhất và chọn thành phố Hà Nội là địa phương trọng điểm tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I.

Chủ đề của năm nay là: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Thời gian tổ chức Lễ phát động: ngày 18/5/2017.

 

Đến nay đã có 15 Bộ ngành, Tập đoàn, Tổng công ty và 60 địa phương đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1. Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ thị số 100/CT – BQP ngày 29/12/2016 về việc triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong khối quốc phòng.

 

Một số tranh áp phích cổ động Tháng hành động AT,VSLĐ lần thứ I năm 2017:

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)