Lễ ký kết Bản ghi nhớ về lĩnh vực AT, VSLĐ giữa Bộ LĐ-TBXH và Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc

Ngày cập nhật: 06-05-2017

Sáng 05/05/2017, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2017 – 2019.

Nằm trong khuôn khổ Hội thảo khu vực "Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hiệu quả pháp luật ATVSLĐ", sáng 05/05/2017, Bộ LĐ-TBXH Việt Nam và Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc đã cùng ký kết Bản ghi nhớ về lĩnh vực AT, VSLĐ giai đoạn 2017 - 2019 và Hội thảo “Tham vấn xây dựng chính sách về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động trong khu vực phi chính thức”.

 

 

 

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Doãn Mậu Diệp (bên phải) và

ngài Park Jong Sun, Giám đốc điều hành Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc

(bên trái) ký kết Bản ghi nhớ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2017 – 2019

 

 

 

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Doãn Mậu Diệp phát biểu tại buổi Lễ

 

 

 

Ngài Park Jong Sun, Giám đốc điều hành Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại buổi Lễ

 

 

 

Toàn cảnh buổi lễ

 

 

 

 

 

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Doãn Mậu Diệp (bên phải)

và ngài Park Jong Sun, Giám đốc điều hành Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc

(bên trái) ký kết Bản ghi nhớ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2017 – 2019

 

 

 

Bàn Chủ tịch Hội thảo “Tham vấn xây dựng chính sách về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

cho người lao động trong khu vực phi chính thức”

 

VIệt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)