Phát biểu của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ

Ngày cập nhật: 19-05-2017

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng hoan nghênh các Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuyên bố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã luôn quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động nhằm chăm lo sức khỏe, đảm bảo an toàn, tính mạng của mỗi người dân, người lao động và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hệ thống văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng được hoàn thiện; các hoạt động thông tin, truyền thông, việc áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc bằng các công nghệ mới, hệ thống quản lý tiên tiến, cũng như việc chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động ngày càng quan tâm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.


Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ trưởng biểu dương các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm lo và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người người lao động, tài sản của nhà nước và nhân dân.

 

 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ có nguyên nhân từ ý thức, kỷ luật lao động kém; kiến thức hạn chế về các yếu tố, nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu mới; chất lượng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu...


Trong năm 2016 vừa qua, đã xảy ra 29 vụ cháy nghiêm trọng, gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm hơn 800 người chết, gần 3.300 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp; thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng xảy ra cả trong khu vực doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ và cả trong khu vực phi kết cấu, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động, gia đình và xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến những nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.


Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tập trung những hành động cụ thể nào? ở đâu? để kiểm soát các nguy cơ, rủi ro trong lao động; cải thiện điều kiện làm việc, không để xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng; hạn chế thấp nhất các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, đó chính là mục đích của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

 

 

 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể,

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ – PCCN


Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng hoan nghênh các Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuyên bố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.


Thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; là tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp ổn định và phát triển. Với ý nghĩa đó, Bộ trưởng đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động tập trung thực hiện và hưởng ứng một số nội dung sau:

 

Thứ nhất, huy động các nguồn lực để đa dạng các hình thức huấn luyện, xây dựng các cơ sở đào tạo, huấn luyện chất lượng trên cơ sở phát triển các tài liệu huấn luyện sát thực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thông tin, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.


Thứ hai, đầu tư xây dựng các giải pháp, mô hình điển hình đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động để nhân rộng ra trong cả nước.


Thứ ba, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, gắn với các hoạt động của Tháng công nhân và hướng về doanh nghiệp, người lao động.


Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục triển khai các chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp và các vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phải bị xử lý nghiêm khắc.


Thứ năm, Người lao động cần chủ động chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội qui, qui trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động;  chủ động trang bị, trau dồi các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn.


Bộ trưởng nhấn mạnh: Chúng ta phải xem xét công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong mọi quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh và bằng những hành động, giải pháp cụ thể trong công việc hàng ngày, hàng ca lao động của mỗi người lao động, người quản lý sản xuất và người sử dụng lao động. Chúng ta không vì mục tiêu kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động; phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, sức khỏe và tính mạng của người lao động.


Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn các Chính phủ, tổ chức quốc tế, Tổ chức Lao động quốc tế và Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức, cá nhân đã có nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác an toàn, vệ sinh lao động của Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban ngành và nhân dân thành phố Hà Nội đã hỗ trợ và phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thành công Lễ phát động lần này.

 

Diệp Thúy (ghi)

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)