Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ngày cập nhật: 11-07-2017

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia huấn luyện gửi danh sách đăng ký theo mẫu trước ngày 20/7/2017; Trung tâm tổng hợp danh sách trình Cục An toàn lao động và thông báo lịch huấn luyện.

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số  44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Cục An toàn lao động giao nhiệm vụ Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức các khóa bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và lớp luấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho các đối tượng từ 1 đến 8 phụ lục Ib Nghị định số 44/NĐ-CP.

Trung tâm trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện nói trên chương trình cụ thể như sau:

Xem tại:

/Images/editor/files/th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20k%c4%91v%20(1)(1).pdf

Đoàn Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)