Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Ngày cập nhật: 30-08-2017

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai - năm 2017 ban hành kèm theo kế hoạch số 76-KH/BCTW ngày 17/5/2017 của Ban tổ chức Trung ương được đăng tải trên trang điện tử Tạp chí Nghiên cứu, Hướng dẫn công tác Tổ chức Xây dựng Đảng và Ban Tổ chức Trung ương (www.xaydungdang.org.vn).

 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)