Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Đ/c Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trong năm 2016 vừa qua, cả nước vẫn xảy ra gần 8.000 vụ TNLĐ, làm hơn 800 người chết và gần 3.300 trường hợp mắc BNN; đã xảy ra 29 vụ cháy nghiêm trọng, làm 13 người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. TNLĐ, cháy nổ nghiêm trọng xảy ra cả trong khu vực doanh nghiệp sản xuất công nghiệp...

Lược trích phát biểu của Đ/c Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017:

"Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm chăm lo sức khỏe, đảm bảo an toàn, tính mạng của mỗi người dân, người lao động và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ ngày càng được hoàn thiện; các hoạt động thông tin, truyền thông, việc áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc bằng các công nghệ mới, hệ thống quản lý tiên tiến, cũng như việc chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về ATVSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động ngày càng quan tâm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.


Thay mặt Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi biểu dương các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); chăm lo và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người người lao động, tài sản của nhà nước và nhân dân.


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và nguy cơ gây TNLĐ, BNN, cháy nổ có nguyên nhân từ ý thức, kỷ luật lao động kém; kiến thức hạn chế về các yếu tố, nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu mới; chất lượng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu.


Trong năm 2016 vừa qua, cả nước vẫn xảy ra gần 8.000 vụ TNLĐ, làm hơn 800 người chết và gần 3.300 trường hợp mắc BNN; đã xảy ra 29 vụ cháy nghiêm trọng, làm 13 người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. TNLĐ, cháy nổ nghiêm trọng xảy ra cả trong khu vực doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ và cả trong khu vực phi kết cấu, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động, gia đình và xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến những nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.


Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tập trung những hành động cụ thể nào? ở đâu? để kiểm soát các nguy cơ, rủi ro trong lao động; cải thiện điều kiện làm việc, không để xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng; hạn chế thấp nhất các TNLĐ, BNN; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, đó chính là mục đích của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.


Thay mặt Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi tuyên bố phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Tôi đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động tập trung thực hiện một số nội dung sau:


Thứ nhất, huy động các nguồn lực để đa dạng các hình thức huấn luyện, xây dựng các cơ sở đào tạo, huấn luyện chất lượng trên cơ sở phát triển các tài liệu huấn luyện sát thực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thông tin, huấn luyện ATVSLĐ.


Thứ hai, đầu tư xây dựng các giải pháp, mô hình điển hình đảm bảo an toàn, phòng chống TNLĐ, BNN và cải thiện điều kiện lao động để nhân rộng ra trong cả nước.


Thứ ba, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ nhất, gắn với các hoạt động của Tháng công nhân và hướng về doanh nghiệp, người lao động.


Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ; tiếp tục triển khai các chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN và các vi phạm pháp luật về ATVSLĐ phải bị xử lý nghiêm khắc.


Thứ năm, Người lao động cần chủ động chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội qui, qui trình, biện pháp ATVSLĐ; chủ động trang bị, trau dồi các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn.


Tôi muốn nhấn mạnh rằng: chúng ta phải xem xét công tác đảm bảo ATVSLĐ trong mọi quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh và bằng những hành động, giải pháp cụ thể trong công việc hàng ngày, hàng ca lao động của mỗi người lao động, người quản lý sản xuất và người sử dụng lao động. Chúng ta không vì mục tiêu kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động; phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, sức khỏe và tính mạng của người lao động".

 

 

Việt Dũng (lược ghi)

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)