Công đoàn DIC Group phát động phong trào thi đua ATVSLĐ

Ngày cập nhật: 01-06-2017

Tại sự kiện, đại diện Hội đồng Bảo hộ Lao động Tổng Công ty, ông Nguyễn Công Toại, Trưởng Ban An toàn thiết bị Tổng Công ty đã lên phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ tập trung chủ yếu vào 5 nội dung.

Phát động phong trào thi đua ATVSLĐ là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ sự kiện Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp.

 

Tại sự kiện được tổ chức vào sáng 28/5 vừa qua, đại diện Hội đồng Bảo hộ Lao động Tổng Công ty, ông Nguyễn Công Toại, Trưởng Ban An toàn thiết bị Tổng Công ty đã lên phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ tập trung chủ yếu vào 5 nội dung. Cụ thể:

 

 

Trao bằng khen cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

 

Một, rà soát, củng cố và kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ phù hợp với quy định hiện hành.

 

Hai, rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn tại nơi làm việc; rà soát, bổ sung các quy định về quản lý sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ sử dụng trong sản xuất và thi công.

 

Ba, phấn đấu 100% số người làm công tác an toàn, công tác y tế, an toàn viên và người làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được qua các lớp huấn luyện về ANVSLĐ.

 

Bốn, tổ chức thực hiện tự kiểm tra ATVSLĐ thường xuyên ở các tổ đội, tại nơi làm việc; Đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo quy định.

 

Năm, phấn đấu trên 90% các đơn vị, tổ đội có  mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động có hiệu quả dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của cấp công đoàn tương ứng.

 

Nâng cao nhận thức và thực thi hiệu quả luật An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) là yêu cầu hàng đầu, xuất phát từ thực tiễn hoạt động SXKD của Tổng Công ty. Đặc biệt, trong giai đoạn tới, DIC thi công nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính chất phức tạp, đồng nghĩa với việc ATVSLĐ càng cần được bảo đảm nghiêm ngặt .

Phong trào thi đua ATVSLĐ thực hiện trong 2 đợt: đợt 1, từ nay đến hết 31/12/2017; đợt 2, từ 1/1/2018 đến 31/5/2018.

 

“Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, tôi đề nghị lãnh đạo các phòng, ban DIC Corp, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc tổ hợp DIC, Hội đồng ATVSLĐ, các cấp Công đoàn, bộ phận an toàn, bộ phận y tế và toàn thể người lao động thuộc tổ hợp DIC tích cực hưởng ứng thực hiện” – Ông Nguyễn Công Toại nhấn mạnh.

 

Nhân dịp này, 3 cá nhân và 3 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty (DIC 4, DIC Bê tông, DIC 1) có thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2016 được tuyên dương và khen thưởng.

 

Thùy Linh

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)