Quận Long Biên hưởng ứng Tháng hành động An toàn, Vệ sinh lao động năm 2017

Ngày cập nhật: 07-05-2017

Tháng hành động về AT, VSLĐ có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn để nhắc nhở chính quyền các cấp, phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát công tác AT, VSLĐ; Phát động phong trào toàn dân tham gia tích cực thực hiện Luật lao động, Luật AT, VSLĐ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, của người lao động.

Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, trong nhiều năm qua quận Long Biên đã triển khai nhiều văn bản, hoạt động, có các giải pháp đồng bộ chỉ đạo thực hiện như tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân đối với công tác AT,VSLĐ; tổ chức các lớp tập huấn; đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua " xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ " được nhân rộng và có sức lan toả mạnh mẽ, ... Với sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, ngành quận, các phường, cũng như các đơn vị, doanh nghiệp môi trường lao động và điều kiện làm việc cho người lao động được quan tâm, cải thiện rõ rệt, góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.

 

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, công tác ATVSLĐ trên địa bàn quận, có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức: công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm về pháp luật lao động, AT-VSLĐ chưa quyết liệt;  công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh song chưa phong phú về hình thức; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về AT,VSLĐ chưa cao nên ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này còn hạn chế; Mặt bằng sản xuất của các doanh nghiệp chủ yếu phải thuê, tính ổn định lâu dài không cao nên chưa quan tâm đầu tư về điều kiện, cơ sở vật chất; Việc thực hiện những quy định, chế độ BHLĐ, chế độ chính sách đối với lao động chưa được chú trọng; Các vụ tai nạn lao động làm thiệt hại tài sản của nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân vẫn còn xảy ra.

 

 

Các đại biểu dự buổi phát động

 

Để công tác ATVSLĐ được quan tâm duy trì thường xuyên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, nhân tháng hành động ATVSLĐ đề nghị các phòng, ban, ngành có liên quan, các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ để các cấp, các ngành, đặc biệt người đứng đầu thấy rõ trách nhiệm của mình đối với công tác AT,VSLĐ và chấp hành thực hiện nghiêm túc các quy định của luật ATVSLĐ và luật Phòng cháy chữa cháy; 

 

2. Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo An toàn lao động, Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

3. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tự kiểm tra AT,VSLĐ- PCCC, làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho người sử dụng lao động, người lao động, đặc biệt quan tâm những doanh nghiệp làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có nguy cơ cao về mất an toàn lao động và cháy, nổ.

 

4. Tăng cường, phát huy vai trò, chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, các cấp chính quyền quận, Phường đối với công tác ATVSLĐ.Tăng cường phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt đối với các công trình xây dựng cao tầng có kết cấu phức tạp, các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm trên địa bàn.

 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp quan tâm đầu tư cải thiện môi trường làm việc; Thực hiện tốt việc kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ theo quy định của Luật AT, VSLĐ; tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho người lao động nắm vững kiến thức về ATVSLĐ; thực hiện tốt công tác BHLĐ, chế độ chính sách có liên quan khác cho người lao động, đặc biệt với các lao động làm các công việc năng nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

 

6. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân còn nhiều vi phạm...   

 

Tháng hành động về AT, VSLĐ có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn để nhắc nhở chính quyền các cấp, phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát công tác AT, VSLĐ; Phát động phong trào toàn dân tham gia tích cực thực hiện Luật lao động, Luật AT, VSLĐ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, của người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và tài sản của cộng đồng; Vì sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của mỗi người và mỗi gia đình, đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận nhiệt tình hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ bằng những hành động thiết thực để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần ổn định kinh tế chính trị trên địa bàn quận./.

 

Bùi Thị Lan

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)