Khóa huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện về AT, VSLĐ

Ngày cập nhật: 03-01-2018

Ảnh minh họa

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ inh lao động của các tổ chức, doanh nghiệp cho người huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dự kiến tổ chức lớp huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)