Thông báo tuyển sinh lớp nghiệp vụ kiểm định

Ngày cập nhật: 05-04-2018

Ảnh minh họa

Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Cục An toàn lao động trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện chương trình cụ thể.

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Cục An toàn lao động giao nhiệm vụ Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức các khóa bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của  Bộ LĐTBXH huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các đối tượng từ 1 đến 7 phụ lục Ib Nghị định số 44/206/NĐ-CP.

 

Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Cục An toàn lao động trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện nói trên chương trình cụ thể như sau:

 

Xem chi tiết:

Công văn  mở lớp kiểm định 2018:

/Images/editor/files/CV%20m%e1%bb%9f%20l%e1%bb%9bp%20K%c4%90%202018.pdf

 

Thông báo tuyển sinh:

/Images/editor/files/CV%20tuy%e1%bb%83n%20sinh.pdf

 

Mẫu phiếu tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn năm 2018

/Images/editor/files/M%e1%ba%aaU%20PHI%e1%ba%beU%20%c4%90%c4%82NG%20K%c3%9d%20THAM%20GIA%20KH%c3%93A%20HU%e1%ba%a4N%20LUY%e1%bb%86N%20NGHI%e1%bb%86P%20V%e1%bb%a4%20KI%e1%bb%82M%20%c4%90%e1%bb%8aNH%20K%e1%bb%b8%20THU%e1%ba%acT%20AN%20TO%c3%80N%20LAO%20%c4%90%e1%bb%98NG%20N%c4%82M%202018.docx

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)