Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ngày cập nhật: 02-05-2018

Ảnh minh họa

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 46/GCN-KĐ ngày 28 tháng 6 năm 2017 cấp cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1000/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lý do thu hồi: Hoạt động kiểm định trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

 

Căn cứ thu hồi: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 

Xem chi tiết tại:

 

/Images/editor/files/Quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20thu%20h%e1%bb%93i.pdf

 

Đoàn Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)