Công đoàn Điện lực TP.HCM tập huấn cho 350 An toàn vệ sinh viên

Ngày cập nhật: 20-04-2018

Đây là một trong những công tác thường xuyên được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện, thông qua tập huấn mạng lưới ATVSV nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2018.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2018, triển khai thực hiện chỉ thị số 294/CT-EVNHCMC ngày 22/01/2018 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc triện khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với chủ đề “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; thực hiện nhiệm vụ triển khai kế hoạch ngăn ngừa sự cố, tai nạn lao động năm 2018 nhằm tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây thương tích cho người lao động.

 

Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức tập huấn mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2018 cho hơn 350 An toàn vệ sinh viên với các nội dung chủ yếu về: Chính sách Pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới ATVSV; Chuyên đề về quản lý rủi ro trong quá trình công tác và thảo luận rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV trong Tổng công ty.

 

 

Công đoàn EVNHCMC tập huấn cho 350 An toàn vệ sinh viên

 

Đây là một trong những công tác thường xuyên được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện, thông qua tập huấn mạng lưới ATVSV nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành nội quy, quy định về An toàn lao động – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lao động sản xuất. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, thi đua làm tốt công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động, góp phần cùng chuyên môn ngăn ngừa, hạn chế tối đa các yếu tố gây ra tai nạn lao động.

 

Quang Độ

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)