Đà Nẵng: An toàn lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Ngày cập nhật: 05-08-2018

Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2017, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 79 vụ tai nạn lao động (giảm 15,1% so với năm 2016) nhưng số người chết tăng 60% so với năm 2016 (16 người chết) và số người bị thương nặng cũng tăng tăng 40% so với năm 2016 (14 người bị thương nặng).

Lĩnh vực để xảy ra tai nạn lao động chết người nhiều nhất là ngành xây dựng (chiếm 43,75%), tiếp theo là ngành khai thác khoáng sản để làm vật liệu xây dựng (chiếm 18,75%), ngành điện (12,5%)...


Trước tình hình này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị có lien quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, cụ thể là Đài Phát thanh Truyền hình thành phố, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng đã đưa các tin, bài, phóng sự, phim tài liệu phản ánh điều kiện làm việc trong các ngành, lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ đặc biệt là Luật An toàn, vệ sinh lao động, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động của thành phố, các ngành và doanh nghiệp... Đặc biệt, trong thời gian hưởng ứng Tháng hành động, các Sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: băng rôn, phướn, panô, áp phích, tờ rơi...; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về các nội dung ATVSLĐ; tuyên truyền lưu động tại các địa bàn dân cư, các chợ, các khu vực trọng điểm...

 

 

Ảnh minh họa

 

Tiếp đó, các ngành đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng đến việc kiểm tra các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng tại các công trình xây dựng, qua thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời kiến nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định của pháp luật về công tác ATVSLĐ.  Hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tổ chức kiểm tra tại các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ, các đơn vị sử dụng máy móc thiết bị, hóa chất độc hại; tiến hành kiểm tra đo đạc môi trường tại các đơn vị…


Đối với các doanh nghiệp, đã chủ động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ATVSLĐ năm 2018. Trong thời gian Tháng hành động, các doanh nghiệp đã treo nhiều băng rôn, panô, áp phích, các biển báo an toàn tại nơi sản xuất, các công trình; tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp làm việc an toàn; biên soạn, thay mới các nội quy an toàn lao động; cải thiện điều kiện làm việc; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, Hội thao kỹ thuật an toàn và chữa cháy... Đặc biệt, công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức “Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi” thành phố Đà Nẵng lần thứ 8 năm 2017, thông qua hội thi đã nâng cao được nhận thức và hiểu biết về pháp luật trong công tác ATVSLĐ, cách xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ cũng như các phương pháp sơ cấp cứu đối với người bị tai nạn lao động và các biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp; tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình có người bị thương nặng, bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tiến hành rà soát đăng ký, thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo đối với các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng, xây dựng và biên soạn lại các quy trình vận hành, bổ sung các loại biển báo, biển chỉ dẫn, nội quy làm việc an toàn của máy móc và thiết bị.


Khó khăn và giải pháp thực hiện

 

 

Ảnh minh họa


Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố và sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và các đơn vị, doanh nghiệp công tác ATLĐ-VSLĐ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  đã có chuyển biến tích cực, nhất là nhận thức về công tác ATLĐ-VSLĐ của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội từng bước được nâng cao. Số vụ tai nạn lao động giảm đáng kể trong khi quá trình đô thị hóa nhanh cũng như sự phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao dễ xảy ra tai nạn lao động… Đặc biệt, Các hoạt động diễn ra trong Tháng hành động đã tác động mạnh mẽ và làm chuyển biến rõ rệt, tạo được nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội về công tác ATVSLĐ…


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ vẫn còn một số tồn tại và hạn chế do một số ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp chưa chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động về công tác này, chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và không báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, do vậy số liệu thống kê tổng hợp chưa phản ánh được đầy đủ, chính xác các hoạt động ATVSLĐ. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và lợi ích của công tác ATVSLĐ, chưa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động hoặc có nhưng chỉ mang tính hình thức, chưa xác định được mục tiêu cụ thể của kế hoạch do đó chưa tạo được nhận thức của chính người sử dụng lao động và bản thân người lao động trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm theo Luật An toàn, vệ sinh lao động…


Nguyên nhân thì có nhiều song một phần là do tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn nhiều tiềm ẩn. Số lượng cán bộ làm công tác thanh tra lao động còn ít, nên chưa đáp ứng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp và lao động trên địa bàn dẫn đến tần suất thanh tra tại các đơn vị, còn rất thấp chưa chấn chỉnh kịp thời đối với tất cả các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động… Thực tế cho thấy, đa số các vụ tai nạn lao động là do vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn; không sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; thiết bị không đảm bảo an toàn; chưa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động…


Tại Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vì thế, thực hiện tốt công tác này là góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố. Đặc biệt, nhằm triển khai hiệu quả, giúp người lao động biết đến và xác định được những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại giúp họ thay đổi hành vi vì một môi trường làm việc an toàn hơn, đề nghị các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:


Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện nghiêm túc Luật An toàn, vệ sinh lao động.


Hai là: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động đến người sử dụng lao động và người lao động; đặc biệt tập trung những lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao như: các công trình xây dựng, các mỏ khai thác đá, các cơ sở sản xuất luyện kim, cơ khí, chế tạo máy, sử dụng điện...


Ba là: Tăng cường công tác huấn luyện, hướng dẫn về hệ thống an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp và người lao động xác định được các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để từ đó có biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Bốn là: Đầu tư và cải thiện điều kiện làm việc; tăng cường công tác quản lý máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; áp dụng các biện pháp nhằm khắc phục ngay các nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần ngăn ngừa sự cố tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra trên địa bàn.


Năm là: Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định về an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của mình. Đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở và các cấp quản lý.

 

Nguyễn Hữu Bắc

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)