Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 23-10-2018

Hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố gồm 45/45 Công đoàn cấp trên cơ sở đã lập kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tại các quận, huyện, thị xã. Có 825 công đoàn cơ sở tổ chức lễ phát động hưởng ứng tại đơn vị, doanh nghiệp

Theo số liệu thống kê, năm 2017, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra 254 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 269 người lao động bị thương vong (nạn nhân thuộc đối tượng có giao kết hợp đồng lao động). Trong đó, có 29 vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 31 người chết và 4 người bị thương nặng; 112 vụ TNLĐ (nạn nhân là đối tượng không theo hợp đồng lao động) làm 8 người chết và 9 người bị thương nặng. So với năm 2016, năm 2017 tổng số vụ TNLĐ tăng 149 vụ nhưng số vụ TNLĐ chết người giảm 12 vụ, giảm 12 người chết vì TNLĐ.


Trước thực tế các vụ TNLĐ gây hậu quả nghiêm trọng chết người, thiệt hại lớn về tài sản vẫn còn xảy ra; cũng như để công tác ATVSLĐ được quan tâm duy trì thường xuyên nhằm phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các bệnh nghề nghiệp (BNN), các vụ TNLĐ về người và tài sản, đảm bảo điều kiện và môi trường lao động lành mạnh, sức khỏe cho người lao động, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó phải kể đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ.

 

 

Ảnh minh họa


Hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố gồm 45/45 Công đoàn cấp trên cơ sở đã lập kế  hoạch tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tại các quận, huyện, thị xã. Có 825 công đoàn cơ sở tổ chức lễ phát động hưởng ứng tại đơn vị, doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp thành phố với 32 đội tham gia; tổ chưc các buổi hội thảo với chủ đề “Trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLĐ” với sự tham gia đông đủ của các chuyên gia, đại diện các công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động trên địa bàn.


Trong năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố cũng chỉ đạo Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Chính sách Pháp luật tổ chức 07 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 100% cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác ATVSLĐ của Công đoàn cấp trên cơ sở và một số công đoàn cơ sở của các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực ngành, nghề có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn Tổng công ty đã tổ chức 62 lớp tập huấn cho 5.260 lượt cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý; các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 516 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 36.125 lượt cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động tại cơ sở; cán bộ chuyên môn của Liên đoàn Lao động thành phố đã trực tiếp giúp các công đoàn cơ sở tổ chức 72 lớp tập huấn cho trên 2.620 cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

 

 

Ảnh minh họa


Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện tôt chức năng quản lý Nhà nước về công tác ATVSLĐ thuộc địa bàn quản lý. hằng năm, Ban chỉ đạo ATVSLĐ các quận, huyện, thị xã đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác ATVSLĐ-PCCN; Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ theo chỉ đạo của thành phố. Nhiều quận, huyện đã chú trọng, quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lĩnh vực ATVSLĐ tới đông đảo người lao động và nhân dân trên địa bàn. Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017, đã có trên 32.000 tờ rơi và 18.200 ấn phẩm tranh tuyên truyền, sách, báo, sổ tay, tạp chí về ATVSLĐ được phát hành đến tận tay người lao động.


Các tổng công ty trực thuộc thành phố, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố: Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 ăm 2017, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đã nghiên túc triển thực hiện, các đơn vị doanh nghiệp nhận thức đước Tháng hành động về ATVSLĐ là điểm nhấn và là cơ hội triển khai tốt hơn, đưa Luật An toàn vệ lao động cuộc sống, kiện toàn tổ chức, bộ máy công tác ATVSLĐ cơ sở và cải thiện điều kiện người lao động, nhiều doanh nghiệp có các hoạt động hưởng ứng phong phú, thiết thực phù hợp với quy mô mô loại hinhd doanh nghiệp hướng tới doanh nghiệp không có tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, do đó đã nhận được sự ủng hộ, tham gia sôi nổi của đông đảo công hân và người lao động với các hoạt động: Cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, tổ chức khám sức khỏe, tập huấn ATVSLĐ, tìm hiểu về Luật ATVSLĐ, hội thi an toàn vệ sinh viên và hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác ATVSLĐ, phát động phong trào “Xanh - Sạch Đẹp”... Năm 2017, có 4.993 công đoàn cơ sở thực hiện công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ tại cơ sở. Qua các đợt kiểm tra, có 5.723 kiến nghị với người sử dụng lao động quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, phòng tránh các nguy cơ rủi ro, mất an toàn, vệ sinh lao động và đảm bảo các chế độ chính sách về ATVSLĐ cho người lao động.


Đối với các cơ quan truyền thông, lĩnh vực ATVSLĐ cũng được chú trọng tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rãi. Chẳng hạn như, năm 2017,  Đài phát thanh và Truyền hình Hà nội đã xây dựng hai phóng sự, phát trên 200 tin, bài phản ánh về việc chấp hành, thực hiện các quy định về ATVSLĐ-PCCN của các đơn vị, doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn thành phố. Báo Lao động thủ đô và trang Web của Liên đoàn Lao động thành phố có 134 tin, bài về công tác ATVSLĐ. Toàn thành phố cũng có 4.282 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích được treo tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; trên 32.000 tờ rơi và 18.000 ấn phẩm tranh tuyên truyền, sách, báo, sổ tay, tạp chí về ATVSLĐ được phát hành đến tận tay người lao động. Riêng trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017, cũng có trên 300 băng rôn, khẩu hiệu và 320 các hoạt động hội thi, hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác ATVSLĐ và trên 15.000 tờ rơi cùng nhiều sách, tại liệu hướng dẫn về công tác ATVSLĐ để các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp có tài liệu phục vụ công tác huấn luyện cho người lao động và tuyên truyền cho công tác ATVSLĐ


Có thể nói, những hoạt động tuyên truyền, huấn luyện tích cực, đa dạng nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công đoàn các cấp, công dân và người lao động trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác ATVSLĐ. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng bộ máy làm công tác ATVSLĐ, đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, cải thiện công nghệ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động, vì vậy nhiều sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động, cháy nổ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp và bảo vệ môi trường, tính mạng, sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư trên địa bàn thủ đô.

 

Mỹ Hằng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)