Tổng LĐLĐ Việt Nam: Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động

Ngày cập nhật: 03-12-2018

Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong phú, sinh động, thiết thực, qua đó, đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong công tác ATVSSLĐ.

Triển khai thực hiện Luật ATVSLĐ, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 về việc Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp công đoàn và người lao động trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành Hướng dẫn số 64/HD-TLĐ ngày 10/1/2018 về khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” trong đó có tiêu chí chấm điểm đánh giá việc quản lý, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại và đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

 

 

Ảnh minh họa


Trong dịp Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017, Tổng Liên đoàn đã biên soạn, in ấn, phát hành 32.000 tờ rơi tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động, Luật ATVSLĐ và 4.500 tờ tranh tập trung hướng dẫn công tác ATVSLĐ trong một số ngành, nghề có công việc có nguy cơ cao mất an toàn như ngành điện, xây dựng, hóa chất… đến các cấp công đoàn; hỗ trợ xây dựng và phát hành số đặc biệt tuyên truyền Tháng hành động ATVSLĐ trên Tạp chí Bảo hộ lao động và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Cùng với đó là phối hợp với Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ trung ương tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ mang tính quốc gia tại thành phố Hà Nội; tổ chức các đoàn thăm, động viên và tặng quà cho 5 nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hà Nội; tổ chức 2 Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động” và Hội thảo lấy ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về khen thưởng, thi đua chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn lao động”.


Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong phú, sinh động, thiết thực, qua đó, đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong công tác ATVSSLĐ. Trong tháng hành động, có trên 1.530 tờ gấp, trên 748 nghìn băng rôn, khẩu hiệu, áp phích và gần 114 nghìn ấn phẩm thông tin khác về ATVSLĐ được phát tới các cơ sở; rên 2.200 bản tin, phóng sự, tọa đàm phỏng vấn, các tin bài về ATVSLĐ được đăng tải, phát sóng trên các báo, tạp chí, truyền hình của Trung ương và địa phương. Các cấp Công đoàn đã tổ chức  trên 3.600 cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ với trên 126 nghìn lượt người tham gia; trên 800 hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi các cấp với trên 36,8 nghìn lượt người tham gia. Các cấp Công đoàn đã phối hợp tổ chức trên 4.400 lớp tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho trên 516 nghìn người, gồm cán bộ quản lý, người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên. Ban Quan hệ lao động đã tổ chức 03 lớp tập huấn về ATVSLĐ cho 60 cán bộ công đoàn phụ trách công tác bảo hộ lao động.


Riêng trong Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng và chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ thiết thực, hiệu quả. Trong dịp Tháng hành động ATVSLĐ, các cấp công đoàn đã thăm, động viên và tặng quà cho hơn 5700 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNLĐ-BNN, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hơn 4.600 lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho gần 585.000 người, trong đó huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là 1.260 người; hơn 6.100 bản tin, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn về ATVSLĐ được đăng tải, phát sóng trên các báo, tạp chí, truyền hình của Trung ương và địa phương; biên soạn và phát hành gần 230.000 ấn phẩm tài liệu phát miễn phí tới các cấp để tuyên truyền về Luật ATVSLĐ và Tháng hành động về ATVSLĐ; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần 3400 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐ cho gần 4.000 doanh nghiệp; tổ chức hơn 900 hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh và cấp cơ sở đã góp phần thu hút sự quan tâm tham dự của hàng chục nghìn người lao động trong các doanh nghiệp, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực về đảm bảo an toàn trong lao động.

 

 

Ảnh minh họa


Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn còn góp ý xây dựng 03 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định quy định đóng bảo hiểm TNLĐ theo hình thức tự nguyện; Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và 04 Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; phương pháp xác định nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng… Tham gia tổ chuyên gia kỹ thuật soạn thảo 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành về “Yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân – phương tiện bảo vệ mắt”. Tham gia đối thoại chính sách pháp luật về ATVSLĐ năm 2017 do Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ tổ chức.


Trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ, Tổng Liên đoàn đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại một só bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn công nghiệp, trung tâm thương mại tại 2 tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh; tham gia đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng của ngành, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ, trong đó tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động, đặc biệt là việc huấn luyện cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Trong dịp này, đã có 3.225 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về ATVSLĐ tại 5.455 doanh nghiệp. Qua công tác thanh, kiểm tra, đã phát hiện 2.075 hành vi vi phạm về ATVSLĐ. Các đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những kết quả làm được, những điểm cần khắc phục và sai phạm cần xử lý. Từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị với đơn vị, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác ATVSLĐ. Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tự kiểm tra về ATVSLĐ, đã có trên 16.200 cuộc rà soát, phát hiện được 7.437 nguy cơ rủi ro và 3.955 nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung.


Nam Khánh

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)