Lai Châu chủ động triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 22-08-2018

Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được các cấp, ngành, địa phương và đơn vị thi công xây dựng công trình quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động và đảm bảo ATLĐ thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy, nhận thức về công tác ATLĐ của người sử dụng lao động và người lao động từng bước nâng cao, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn lao động trên địa bàn.

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Lai Châu có 272.212 người trong độ tuổi lao động của tỉnh, chiếm 60,4% dân số. Cơ cấu lao động trong tỉnh giai đoạn vừa qua có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, xong còn chậm, phần lớn lao động đang làm việc tại khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (82,2%) năng suất lao động thấp, trình độ chuyên môn kỹ thuật hạn chế, chưa hình thành tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để phục vụ cho quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Hơn nữa, địa phương vẫn chưa hình thành các khu công nghiệp nên chưa thu hút được nhiều lao động vào làm việc, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Hiện nay, toàn tỉnh trên 1.100 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm 96%), giải quyết việc làm cho khoảng 29.745 người, trong đó lao động thời vụ là 13.519 người. Doanh nghiệp chủ yếu tập trung trong các nhóm ngành dịch vụ và xây dựng, vì vậy nhu cầu sử dụng lao động rất ít và thường mang tính thời vụ.

 

 

Ảnh minh họa


Trên thực tế, do tỉnh mới chia tách (tái lập), điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trên 80 % ngân sách phụ thuộc vào trung ương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, không ổn định nên chưa quan tâm đúng mức tới công tác đảm bảo ATVSLĐ. Việc tổ chức sản xuất, tổ chức lao động không hợp lý, công nghệ sản xuất và tổ chức lao động tại các cơ sở sản xuất tư nhân còn lạc hậu, đặc biệt là các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá, đúc kim loại,... lao động thủ công chiếm tới 70 - 80%, và có tới gần 80% các khâu trong dây chuyền công nghệ mà người lao động phải làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại; Hầu hết các cơ sở sản xuất đều không có hệ thống thông gió, hút bụi, xử lý hơi khí độc trong nhà xưởng, ngay cả các cơ sở sản xuất sử dụng nhiều hoá chất, nhiều chất dễ cháy, dễ nổ (a xít, xút, cao su, đồ nhựa...); Tuy tỷ lệ máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ khá cao, chiếm 31,4% tổng số máy, thiết bị được thống kê, nhưng có tới 21,59% các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ đang sử dụng nhưng chưa khai báo; 42,54% máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ chưa được kiểm định, cấp phép sử dụng...


Việc báo cáo về công tác kiểm định của các Trung tâm kiểm định đối với các máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trên địa bàn còn thiếu cụ thể. Hoạt động đo, giám sát môi trường cũng như hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh còn khó khăn. Tỉnh chưa khuyến khích được các doanh nghiệp quan tâm đến công tác này. Công tác kiểm tra, đánh giá về ATVSLĐ - PCCN đã được tăng cường nhưng việc xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế. Cũng phải kể đến, ý thức về đảm bảo ATLĐ từ phía người lao động chưa cao, có sự chủ quan, đối phó trong sử dụng trang bị bảo hộ lao động dẫn đến việc mất an toàn trong lao động. Đến nay chưa có thống kê về tình hình TNLĐ, BNN trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Qua số liệu báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn lao động làm 14 người bị chết, 5 người bị thương nặng. Đặc biệt, tại một số công trường thủy điện đang thi công xảy ra tình trạng mất ATLĐ gây nguy hiểm chết người. Để hạn chế thấp nhất các vụ TNLĐ trong lao động, sản xuất, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là đơn vị có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra đơn vị sử dụng lao động về pháp luật lao động và công tác ATLĐ. Mỗi năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra khoảng 20 đơn vị, gửi 100 phiếu tự kiểm tra về pháp luật lao động đến doanh nghiệp. Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý vi phạm hành chính 9/10 đơn vị không thực hiện quy định về ATLĐ như: không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, không xây dựng nội quy lao động… Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh còn phối hợp các ngành chức năng, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về ATLĐ qua phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, băng-rôn, khẩu hiệu. Phối hợp các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ trong thi công xây dựng công trình và công tác ATLĐ tại các đơn vị thi công. Hướng dẫn đơn vị thi công xây dựng hệ thống nội quy lao động, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, bằng biển chỉ dẫn ATLĐ tại đơn vị và công trường.

 

 

Ảnh minh họa


Đặc biệt, trong Tháng Hành động ATVSLĐ, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng tích cực, thu hút các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Liên minh Hợp tác xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các công trình xây dựng, công trình giao thông đang thi công tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng với hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực; 7/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập, kiện toàn bộ máy thực hiện ATVSLĐ, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đảm bảo phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả. Các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên đã triển khai chương trình, hành động cụ thể, nổi bật như: ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện xuống xã, khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, tổ chức kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động… Trước, trong và sau Tháng hành động, các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được quan tâm và đẩy mạnh, tập trung vào việc tuyên truyền theo chủ đề của Tháng hành động.


Năm 2018, hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế TNLĐ và BNN” được tổ chức từ 1-31/5, ngày đầu tháng 3/2018, UBND đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan.


Theo đó, các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ. Cụ thể, xây dựng, gửi, phát các thông tin, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động; tuyên truyền về Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 29-CT/TW, về các biện pháp phòng ngừa nguy cơ, rủi ro về TNLĐ, cháy nổ, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện về ATVSLĐ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về ATVSLĐ, hạn chế TNLĐ, BNN. Bên cạnh đó, cung cấp các tài liệu, thông tin cần truyền thông cho các cơ quan thông tin đại chúng; Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời tổ chức hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; các hướng dẫn cụ thể về các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.


Lê Văn Thăng
Giám đốc Sở Lao động – TBXH

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)