Thừa Thiên Huế: Hướng tới Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Ngày cập nhật: 15-07-2018

Năm 2017, các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Nhờ vậy, công tác này đã có những bước chuyển biến đáng kể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Hà Văn Tuấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: “Với sự cố gắng nỗ lực chung của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, ý thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ từng bước đã có chuyển biến tích cực; điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm, cải thiện hơn; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, triển khai chủ động hơn. Tần suất tai nạn lao động đã có chiều hướng giảm, đặc biệt là trong một số lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ, rủi ro cao”.

 

 

Ảnh minh họa

 


Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ nă nay là: “Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của mọi người”, được tỉnh phát động từ ngày 1/5 đến hết ngày 30/5/2018.

 


Theo kế hoạch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II, năm 2018; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác ATVSLĐ và các hoạt động của Tháng hành động. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức huấn luyện cho người lao động làm các nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong khu vực không có quan hệ lao động; Tổ chức huấn luyện cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức huấn luyện và triển khai hỗ trợ kinh phí huấn luyện theo quy định tại Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; triển khai các hoạt động phòng chống bệnh nghề nghiệp...

 


Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động; Duy trì các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; tiếp tục các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo Kế hoạch đã đề ra để tạo ý thức, nề nếp và thói quen tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

 

Hà Giang

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)