Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: Lá cờ đầu trong công tác ATVSLĐ

Ngày cập nhật: 20-12-2018

Với trên 50 năm xây dựng và trưởng thành, công ty là điểm sáng và là lá cờ đầu trong công tác an toàn vệ sinh lao động của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam…

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD), tiền thân là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim (công suất 160 MW) đã được đưa vào vận hành từ năm 1964. Năm 2001, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim sáp nhập thêm hai nhà máy thủy điện Hàm Thuận (300 MW) và Đa Mi (175 MW).

 


Trong những năm qua, DHD luôn xác định công tác đảm bảo AT-VSLĐ là nhiệm vụ hàng đầu, luôn chú trọng việc nâng cao nhận thức cho CBCNV nhằm gắn công tác bảo đảm AT-VSLĐ với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  Do đó, ngoài công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị, Công ty luôn tích cực đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền một cách sâu rộng về phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường… qua các trang thông tin nội bộ. Kết quả những năm gần đây cho thấy, công tác đảm bảo AT-VSLĐ được công ty triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật như cải thiện, đảm bảo an toàn môi trường làm việc, huấn luyện an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe công nhân…

 

 

Ảnh minh họa

 


Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, DHD không có lao động bị bệnh nghề nghiệp, không xảy ra tai nạn điện, tai nạn lao động, không xảy trường hợp ra cháy, nổ và không xảy ra sự cố nào nghiêm trọng. Những kết quả này là minh chứng cho thấy công tác AT-VSLĐ của công ty đã và đang được chú trọng, thực hiện một cách có hiệu quả.

 


Có được kết quả đó không phải là ngày một, ngày hai mà là cả quá trình thể hiện ở sự quản lý, kết hợp và thực hiện một cách có hiệu quả của cả công ty. Tất cả mọi người đều làm việc trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối. Điều này trước hết phải xuất phát từ ý thức chấp hành của người lao động - những người trực tiếp làm việc. Trước khi thực hiện bất kì một công việc gì thì từ người quản lý đến cán bộ, công nhân lao động đều phải có ý thức chuẩn bị biện pháp an toàn phù hợp với từng công việc. Bên cạnh đó, người quản lý, người chỉ huy trực tiếp phải thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm AT-VSLĐ có thể xảy ra và phải nhắc nhở, xử phạt nghiêm khắc. Tất cả những yêu cầu này ở DHD đều đã được quán triệt, học tập và mọi người chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan.

 


Song song với đó, hàng năm, Công ty đều tổ chức công tác huấn luyện, kiểm tra, sát hạch định kỳ về AT-VSLĐ, ATĐ, PCCN cho các đối tượng theo từng ngành nghề riêng biệt, phù hợp với thực tế đơn vị. Công tác kiểm tra luôn được triển khai nghiêm túc, thực chất, chứ không nặng về hình thức hay là nhằm “đối phó” với các quy định.

 


Cùng với con người, việc giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn lao động trong môi trường làm việc cũng được DHD chú trọng. Theo đó, Công ty trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, chất lượng tốt, gọn nhẹ và phù hợp. Đặc biệt, 100% thiết bị, máy móc đều được đăng ký, kiểm định định kỳ, đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ. Nhờ đó, tất cả mọi nguy cơ gây mất AT-VSLĐ được loại bỏ kịp thời.

 


Việc nâng  nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên, một yếu tố quan trọng hàng đầu đó là “tinh thần kỷ luật thép” trong công tác quản lý, nhất là trong công tác an toàn lao động.  Về vấn đề này, từ lãnh đạo đến tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động đều được quán triệt như một điều lệnh bắt buộc tất cả mọi người phải tuân thủ theo quy định một cách nghiêm túc. Công ty đã thành lập bộ máy quản lý công tác AT-VSLĐ gồm Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, Mạng lưới an toàn vệ sinh viên để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng các quy định về AT-VSLĐ. Định kỳ, việc tự kiểm tra chấm điểm công tác AT-VSLĐ được thực hiện 1 tháng/lần đối với cấp phân xưởng/tổ theo quy định của ngành, thành lập đoàn kiểm tra được thực hiện 3 tháng/lần đối với cấp phân xưởng/tổ/ca, 6 tháng/lần đối với cấp Công ty. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất hiện trường sản xuất nhằm hạn chế các vụ việc làm sai quy trình, quy định. Khi phát hiện sai phạm, Công ty sẽ yêu cầu ngừng công việc hoặc khắc phục các sai phạm tại hiện trường rồi mới cho làm tiếp, các trường hợp vi phạm sẽ đưa vào xét thưởng an toàn hàng tháng. Sau mỗi đợt kiểm tra đều có tổng kết rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, đưa ra những biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại và phổ biến rộng rãi đến các đơn vị, CBCNV trong Công ty.

 

 

Ảnh minh họa


Đặc biệt, Công đoàn còn phối hợp với chính quyền phát động nhiều phong trào thi đua thu hút đông đảo người lao động tham gia như Phong trào quần chúng làm công tác AT-VSLĐ, Phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp”…; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt. Nhờ đó, công tác AT-VSLĐ đã dần đi vào ý thức và trở thành thói quen, nề nếp được đông đảo CBCNV tự nguyện, tự giác thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác AT-VSLĐ, trong thời gian tới, công ty đã có nhiều kế hoạch cũng như giải pháp, trong đo, tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành đúng quy trình, quy định an toàn trong lao động; nâng cao kỹ năng nhận biết và xử lý các nguy cơ mất an toàn cho cán bộ chỉ đạo trực tiếp công trường, phân xưởng và người lao động; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị, nhất là các vị trí có nguy cơ cao để phát hiện và có giải pháp ngăn ngừa tai nạn, sự cố… Duy trì tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện về công tác AT-VSLĐ, công tác PCCC&CNCH, công tác sơ cấp cứu ban đầu…cho mọi người trong công ty. Xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động với đầy đủ các nội dung, các hạng mục công việc và kinh phí để triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện công tác quản lý, đánh giá rủi ro nhằm xác định trước các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra. Từ đó đưa ra những biện pháp phòng ngừa kịp thời những trường hợp gây mất an toàn đối với con người và thiết bị trong hoạt động sản xuất. Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát, bố sung... để dần hoàn thiện các quy trình, nội quy, quy định, hướng dẫn... nhằm phục vụ ngày một tốt hơn cho công tác AT-VSLĐ…

 

Bắc Hà

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)