Điểm sáng của Yên Bái trong công tác an toàn vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 02-11-2018

Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái luôn xác định an toàn cho người lao động là trên hết. Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, không có người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp; được UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen, Cờ thi đua về các phong trào “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Xanh, sạch, đẹp”, thể dục thể thao, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Yên Bái từ ngày 01/4/2016. Với ngành nghề sản xuất kinh doanh nước máy, tư vấn lập dự án; thiết kế các công trình cấp thoát nước; hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình cấp thoát nước, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp; kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và xây dựng. Cán bộ, người lao động Công ty luôn nêu cao tinh thần kỷ luật và tác phong công nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). 

 


Hằng năm, Công ty đã kết hợp với Công an PCCC tỉnh Yên Bái mở lớp bồi dưỡng, huấn luyện và những kỹ năng phòng, chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty và kiểm tra ATLĐ thường xuyên tại nơi sản xuất. Trong thời gian qua, Ban ATVSLĐ của Công ty cũng luôn tích cực hoạt động, không để xảy ra mất an toàn lao động. Công ty trang bị đẩy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động như quần áo, ủng, giầy, gang tay, mặt nạ phòng độc... Vấn đề vệ sinh sạch sẽ tại nơi sản xuất cũng được thực hiện thường xuyên, tạo cảnh quan và môi trường làm việc sạch, thoáng...

 

 

Ảnh minh họa

 


Công ty đã có chủ trương, giải pháp, quy định, hướng dẫn nhằm cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động và tài sản của doanh nghiệp. Hằng năm, các đơn vị tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - phòng, chống cháy nổ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc thù và tình hình thực tiễn của đơn vị. Người lao động được tuyên truyền, huấn luyện về công tác ATVSLĐ, nhận thức từng bước được nâng cao nên không có tai nạn lao động, sự cố cháy, nổ và bệnh nghề nghiệp.

 


Đến thời điểm này, Công ty không có người lao động nào mắc bệnh nghề nghiệp; công tác vệ sinh môi trường lao động, điều kiện làm việc được quan tâm đúng mức, cải thiện rõ rệt; các chế độ, chính sách liên quan đến ATVSLĐ được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Hệ thống nội quy, quy chế, quy trình bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị trực thuộc. Việc trang bị phòng hộ cá nhân luôn luôn được bảo đảm, các phương án phòng, chống cháy nổ được luyện tập thường xuyên. Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp được duy trì có nền nếp trong toàn Công ty.

 


Do làm tốt công tác ATVSLĐ, các đơn vị trong Công ty đã không ngừng được cải thiện, năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động được tăng lên; không có tai nạn lao động xảy ra, không có cháy nổ hay mất mát tài sản; giữa sản xuất và bảo vệ sản xuất được gắn kết; an ninh trật tự an toàn Công ty cũng như trên địa bàn được đảm bảo; thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp, đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 


Đối với các phong trào thi đua, Công ty đã phát động cho các đơn vị trực thuộc và các cá nhân ký cam kết với doanh nghiệp, đăng ký thi đua với Ban thi đua khen thưởng tỉnh và trưởng khối giao ước thi đua, đăng ký doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công ty đã phát động các phong trào tiết kiệm chi phí trong sản xuất; phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng hoàn thiện nội quy lao động, an toàn lao động - phòng chống cháy nổ, quy chế làm việc, quản lý lao động; tổ chức đăng ký thực hiện về đạo đức lối sống, phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, công nhân viên có nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất; thực hiện chương trình cấp nước an toàn, làm hài lòng khách hàng... Qua các phong trào thi đua đã tạo nên không khí hăng say trong lao động sản xuất, tăng năng xuất lao động và hiệu quả công việc.

 


Kết quả hoạt động cho thấy, tổ chức Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên, Ban nữ công luôn đạt vững mạnh. Trong đó, tổ chức Công đoàn được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2016, Bằng khen năm 2017. Tổng số 91 cán bộ, công nhân viên của Công ty đều có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần kỷ luật và tác phong công nghiệp, đoàn kết gắn bó với doanh nghiệp, tích cực tham gia các phong trào. Nhiều năm liền được UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen, Cờ thi đua về phong trào “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp”; cũng như phong trào thể dục thể thao, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công ty được Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) tặng Giấy khen nhân Tuần lễ quốc gia về công tác ATVSLĐ - phòng, chống cháy nổ năm 2018.

 

Nguyễn Long
 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)