Đồng Nai đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 10-10-2018

Theo báo cáo của 29 doanh nghiệp, trong Tháng hành động các doanh nghiệp đã tổ chức 180 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho 9.222 người lao động. Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác ATVSLĐ cho 355 cán bộ cấp huyện, phường xã làm công tác này.

Hưởng ứng Tháng hành động vì ATVSLĐ lần thứ 2 vừa qua với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN)”, các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến ATVSLĐ. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ.

 


Bà Vũ Thị Minh Hòa – Trưởng phòng Việc làm – An toàn Lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai) cho biết:  Tháng hành động về  ATVSLĐ lần thứ 2 (diễn ra từ ngày 1-5 đến ngày 31-5) đã được UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ Qúy I năm 2018. Với sự phân công cụ thể cho các sở, ngành, Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018 đã diễn ra thành công, mang lại nhiều quả tích cực trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ tại các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

 

 

Ảnh minh họa

 


Tháng hành động lần này xác định trọng tâm là phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, người lao động nâng cao các kiến thức, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ, rủi ro và làm việc an toàn. Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ của tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động; chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thị xã tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

 


Theo đó, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cũng triển khai Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ 2 trong việc sản xuất nông nghiệp đến các tuyến xã, thôn, ấp bằng hình thức phát tờ rơi, tuyên truyền trên các đài phát thanh của địa phương. Các cơ quan báo, đài như: báo Đồng Nai, báo Lao động Đồng Nai, Tạp chí Lao động và xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ để thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trước, sau Tháng hành động bằng nhiều hình thức, nội dung tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại và các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra TNLĐ. Trong Tháng hành động, riêng Đài phát thanh Truyền hình tỉnh đã đưa 5 lượt tin, bài tuyên truyền về công tác an toàn, lao động nói chung, việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời biểu dương những gương thực hiện tốt các phong trào ATVSLĐ, Xanh-Sạch-Đẹp tại nơi làm việc.

 


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan cũng đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: phát 600 phiếu tự kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ và hưởng ứng Tháng AT-VSLĐ đến các doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh; Phát hành 3.000 tờ gấp 1000 áp phích, 30 băng rôn treo tại các Khu công nghiệp, khu dân cư, chợ trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa trên truyền hình báo chí với 27,tin bài; Phát động, triển khai 4 chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ; Tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về AT-VSLĐ với 1.316 lượt người tham gia; tổ chức 5 cuộc thi về an toàn vệ sinh viên giỏi.

 


Theo báo cáo của 29 doanh nghiệp, trong Tháng hành động các doanh nghiệp đã tổ chức 180 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho 9.222 người lao động. Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác ATVSLĐ cho 355 cán bộ cấp huyện, phường xã làm công tác này; 10 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 706 người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn lao động, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp; hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho 2.250 người lao động thuộc nhóm 3, nhóm 4 tại 12 doanh nghiệp. Về công tác kiểm tra, từ ngày 01/5 – 31/05/2018, các sở, ngành, chức năng đã thành lập 05 đoàn kiểm tra tình tình thực hiện pháp luật về ATVSLĐ theo kế hoạch của UBND tỉnh tại 168 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong môi trường lao động có nhiều yếu tố độc hại. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các công trình xây dựng sau cấp phép xây dựng. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh việc các nhà thầu, đơn vị thi công trong quá trình thi công không đảm bảo hoạt động thi công an toàn, chưa lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm và việc cấp phát, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc tại công trường. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện an toàn, PCCC các cơ sở, doanh nghiệp trọng điểm, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao và tổ chức  lớp tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng phụ trách công tác này tại khu dân cư.

 


Cũng trong khuôn khổ Tháng hành động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì, tổ chức thăm hỏi 10 gia đình có nạn nhân bị TNLĐ và tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường lao động tỉnh đã tổ chức quan trắc môi trường lao động cho 94 cơ sở trên địa bàn tỉnh và tổ chức khám sức khỏe cho 25.539 người lao động của 58 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp. Theo số liệu tổng hợp, trong Tháng hành động, có 15 doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 8.843 người lao động và 15 doanh nghiệp tổ chức quan trắc môi trường lao động để cải thiện môi trường lao động.

 

Lê Việt

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)