Thanh Hóa quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 29-06-2018

Với những nỗ lực chung của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lao động, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác ATVSLĐ

Tính đến tháng 5/2018, Thanh Hóa có tổng số 5.512 doanh nghiệp với 250.577 lao động, trong đó nhiều người lao động đang làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ cao về an toàn lao động như khai thác, chế biến đá, xây dựng, điện, khí hóa lỏng... Nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh rất quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

 

 

Ảnh minh họa

 

Trong năm 2017, các cơ quan chức năng đã tổ chức triển khai kịp thời Luật ATVSLĐ, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ, ban, ngành; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình ATVSLĐ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn với mục tiêu thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Sở LĐTBXH tỉnh cũng đã phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ quan, văn phòng đại diện báo chí trung ương tại Thanh Hóa tổ chức sản xuất, in ấn được 38 bản tin, phóng sự trên truyền hình, 670 băng zôn, khẩu hiệu, 6.484 ấn phẩm, tờ rơi, thông tin về ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ. Tổ chức thăm hỏi, động viên 28 gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Công tác tuyên truyền, triển khai hướng dẫn pháp luật, qui chuẩn, qui phạm ATVSLĐ-PCCN được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2017, Sở LĐTBXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn năng cao năng lực cho 232 cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ các sở, ban, ngành, 820 an toàn vệ sinh viên, cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hàng trăm cán bộ công đoàn cơ sở về công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc và Luật giao thông đường bộ. Cùng với đó, các lớp tập huấn về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tác hại bệnh nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc cũng được tổ chức với sự tham gia của 30.374 lượt người đến từ 639 cơ sở, doanh nghiệp.

 

 

Ảnh minh họa

 

Sở LĐTBXH đã phối hợp với y tế cơ sở tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho 327 cơ sở; hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp lập hồ sơ quản lý sức khoẻ người lao động, khám phân loại sức khoẻ trước khi tuyển dụng, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 48.738 người lao động (trong đó có 33.698 lao động nữ); tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại 10 cơ sở sản xuất có nhiều yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp với 22.312 người lao động, trong đó nữ là 17.125 người, sau đó lập và lưu giữ hồ sơ quản lý bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với các cơ sở, đơn vị nơi có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, quan trắc môi trường lao động, tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu, phòng chống các yếu tố gây bệnh nghề nghiệp. Hoạt động quan trắc môi trường lao động, đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp đã được tiến hành tại 130 cơ sở lao động phát sinh nhiều yếu tố độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động với hàng nghìn mẫu vi khí hậu, ánh sáng, mẫu rung, hơi khí độc, phóng xạ, điện từ trường, mẫu bụi các loại, trong đó phát hiện nhiều mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép, qua đó kiến nghị, hướng dẫn người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo vệ sinh lao động, thực hiện trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động...

 

Công tác thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ được tăng cường, các cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại 311 cơ sở, doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm để có biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ gây mất an toàn lao động trong quá trình sản xuất. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về bảo đảm an toàn của Nhà nước được tăng cường. Sở LĐTBXH đã tiếp nhận khai báo của 104 thiết bị, 01 hệ thống, 42.625 chai áp lực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, 100% máy, thiết bị đạt yêu cầu kiểm định.

 

Tỉnh cũng đã Triển khai Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh",  hướng dẫn 175 đơn vị, cơ sở đăng ký thực hiện điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC); Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng với 29.690 người tham gia, cấp 28.634 giấy chứng nhận huấn luyện PCCC.

 

Với những nỗ lực chung của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lao động, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác ATVSLĐ, đó là: Nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động trong các cơ sở lao động và người dân về ATVSLĐ-PCCN đã có sự chuyển biến tích cực. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đã quan tâm, triển khai tổ chức thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN, không ngừng đầu tư cải thiện điều kiện và môi trường làm việc. Công tác quản lý Nhà nước của các ngành chức năng và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể về ATVSLĐ được tăng cường. Công tác sơ kết, tổng kết được duy trì trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn cho những năm tiếp theo. Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm. Theo thống kê năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn lao động làm 17 người bị chết, 10 người bị thương  (giảm 50% số người chết so với năm 2016).

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng như nhiều địa phương trên cả nước, Thanh Hóa đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức trong công tác ATVSLĐ, đó là tai nạn lao động diễn biến ngày càng phức tạp,  ý thức, kỷ luật và tác phong của người lao động còn nhiều hạn chế, các yếu tố, nguy cơ mất an toàn do công nghệ, thiết bị, hóa chất mới ngày càng nhiều…

 

Từ tình hình trên có thể thấy công tác đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh vẫn đang là vấn đề cấp thiết đối với các ngành, các cấp. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2018, theo ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt những nội dung sau: Triển khai đồng bộ, thường xuyên các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo qui định của pháp luật. Đối với các huyện, địa phương trọng điểm trong khai thác, chế biến đá các phòng, ban chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện đúng thiết kế khai thác đã được Sở xây dựng thẩm định, phê duyệt đồng, thời tuân thủ nghiêm các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên.

 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình và biện pháp ATVSLĐ, chú trọng một số ngành nghề, lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ như: Khai thác đá, xây dựng, xăng dầu, khí hóa lỏng, điện..

 

Thực hiện nghiêm các quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; triển khai các hoạt động hỗ trợ huấn luyện cho các đối tượng ở khu vực có quan hệ lao động và cả ở khu vực không có quan hệ lao động.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.  

 

 Bên cạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về ATVSLĐ, người sử dụng lao động cũng cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các qui định, chế độ về bảo hộ lao động cho người lao động theo qui định như: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác có liên quan. Tại những khu vực nguy hiểm, phải có biển báo, bảng chỉ dẫn an toàn, đề phòng tai nạn được đặt tại vị trí dễ thấy, dễ đọc. Các vị trí đặt máy móc, thiết bị phải có nội quy vận hành và nội quy an toàn lao động. Tổ chức đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động huấn luyện, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở.

 

Về phía người lao động vì chính sức khỏe, tính mạng của mình cần nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các qui định về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động và tích cực tham gia cùng với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp, tích cực trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, từ chối làm việc khi thấy rõ các nguy cơ, rủi ro tai nạn lao động có thể xảy ra.

 

Thảo Lan

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)