Nghệ An công bố danh sách các đơn vị vi phạm lĩnh vực An toàn, Vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 15-04-2019

Qua kiểm tra hơn 200 doanh nghiệp, đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện 39 đơn vị vi phạm và xử phạt với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Theo số liệu vừa được Hội đồng An toàn, Vệ sinh lao động tỉnh báo cáo về kết quả thanh, kiểm tra ATVSLĐ trong năm 2018, trong năm, tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật ATVSLĐ, xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân.

 


Kết quả, qua kiểm tra hơn 200 doanh nghiệp, đoàn thanh tra liên ngành giữa Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đoàn thanh tra liên ngành của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát hiện 39 đơn vị vi phạm và xử phạt với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.


Ngoài ra, Cảnh sát PCCC cũng tiến hành kiểm tra tại hơn 6.578 lượt cơ sở, phương tiện, lập 406 biên bản xử phạt hành chính, nộp Ngân sách Nhà nước 1,248 tỷ đồng.


Qua tổng hợp, các hành vi vi phạm hành chính về ATVSLĐ của các doanh nghiệp, tổ chức, chủ yếu: Người sử dụng lao động chưa có giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ; không tổ chức huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ về ATVSLĐ cho người lao động; không khám sức khỏe định kỳ hoặc khám chưa đủ số lao động có trong doanh nghiệp; không khai báo sử dụng; chưa tiến hành kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; không  quan trắc môi trường lao động; trang bị không đầy đủ phương tiện bảo vệ cho người lao động; vi phạm quy định, quy trình an toàn lao động.


Theo Báo Nghệ An

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)