Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2019

Ngày cập nhật: 18-03-2020

Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2019 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2019 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2020.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 trên toàn quốc đã xảy ra 8.150 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.327 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:

- Số người chết vì TNLĐ: 979 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 610  người, giảm 12 người tương ứng với 1,93% so với năm 2018; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 369 người, giảm 48 người tương ứng với 11,5% so với năm 2018);

        - Số vụ TNLĐ chết người: 927 vụ (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 572 vụ, giảm 06 vụ tương ứng với 1,03% so với năm 2018; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 355 vụ, giảm 39 vụ tương ứng với 9,9% so với năm 2018);

- Số người bị thương nặng: 1.892 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1.592 người, giảm 92 người tương ứng với 5,5% so với năm 2018; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 300 người, tăng 45 người tương ứng với 17,6% so với năm 2018);

- Nạn nhân là lao động nữ: 2.771 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 2.535 người, tăng 48 người tương ứng với 1,84% so với năm 2018; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 236 người, tăng 58 người tương ứng với 32,6% so với năm 2018);

- Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 146 vụ (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 119 vụ, tăng 43 vụ tương ứng với 56,6% so với năm 2018; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 27 vụ, giảm 09 vụ tương ứng với 25% so với năm 2018).

* Tình hình TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với năm 2018 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người.

                                     (Chi tiết tại Phụ lục số 01).              

Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2019 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; các tỉnh: Quảng Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

A. TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Số vụ tai nạn lao động

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2019 trên toàn quốc đã xảy ra 7.130 vụ TNLĐ làm 7.267 người bị nạn trong đó:

- Số người chết: 610 người;

- Số vụ TNLĐ chết người: 572 vụ;

- Số người bị thương nặng: 1.592 người;

- Nạn nhân là lao động nữ: 2.535 người;

- Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 119 vụ.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02).

Những địa phương có nhiều người chết vì TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động như: thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội; các tỉnh: Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Dương.

2. So sánh tình hình TNLĐ năm 2019 với năm 2018

Qua các số liệu thống kê về tình hình TNLĐ năm 2019 so với năm 2018 cụ thể như sau:

TT

Chỉ tiêu thống kê

năm  2018

năm  2019

Tăng (+) /giảm(-)

1

Số vụ

7.090

7.130

+40(+0,56%)

2

Số nạn nhân

7.259

7.267

+8(+0,11%)

3

Số vụ có người chết

578

572

-6(-1,04%)

4

Số người chết

622

610

-12(-1,93%)

5

Số người bị thương nặng

1.684

1.592

-92(-5,5%)

6

Số nạn nhân là lao động nữ

2.489

2.535

+46(+1,85%)

7

Số vụ có 2 người bị nạn trở lên

76

119

+43(+56,6%)

Bảng 1: So sánh tình hình TNLĐ năm 2019 và năm 2018 khu vực có quan hệ lao động.

3. Một số vụ TNLĐ nghiêm trọng, xử lý trách nhiệm đối với vụ TNLĐ xảy ra trong năm 2019

- Điển hình một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (làm chết từ 02 người trở lên và bị thương nhiều người) tại các địa phương như: Cao Bằng, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh xảy ra trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, đánh bắt thủy hải sản, điện;

- Ngoài một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đang trong quá trình điều tra, chưa có hình thức xử lý năm 2019 có 15 vụ đề nghị khởi tố, 14 vụ đã có Quyết định khởi tố của cơ quan Cảnh sát điều tra.

(Chi tiết tại Phụ lục 03).

4. Tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù

- Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng năm 2019, xảy ra 84 vụ tai nạn lao động, làm 97 người bị nạn (42 người chết, 33 ng­­ười bị th­­ương nặng, 22 người bị thương nhẹ), trong đó có 28 vụ do phương tiện vận tải; 12 vụ do ngã cao, 11 vụ do vật đổ, đè rơi; 07 vụ do điện giật; do máy móc thiết bị cán cuốn và tai nạn trong huấn luyện mỗi loại 05 vụ; cháy nổ vật liệu nổ 4 vụ; do sập lò, đất đá và chết đuối mỗi loại 3 vụ; sự cố cháy nổ và TNLĐ do thiết bị nâng mỗi loại 01 vụ; TNLĐ các loại khác 04 vụ.

- Các Bộ: Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an chưa có báo cáo tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù.

 

Xem chi tiết tại: /Images/editor/files/1_TNLD%20c%e1%ba%a3%20n%c4%83m%202019%20(ban%20h%c3%a0nh)(1).doc

Xem thêm:

Phụ lục 1,2,4: /Images/editor/files/2_%20Ph%e1%bb%a5%20l%e1%bb%a5c%201%2c2%2c4%20(ban%20h%c3%a0nh)(1).xls

Phụ lục 03: /Images/editor/files/3_%20Ph%e1%bb%a5%20l%e1%bb%a5c%2003%20(ban%20h%c3%a0nh)(1).doc

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)