Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động & Tháng công nhân năm 2020

Ngày cập nhật: 30-04-2020

Ảnh minh họa

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động & Tháng công nhân năm 2020 có chủ đề: "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc" và "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt" sẽ được phát động vào sáng ngày 8/5/2020.

Mục đích của Tháng hành động nhằm thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp và nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ.

Theo Kế hoạch, trong Tháng hành động sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ. Tại Trung ương, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ của quốc gia tại thành phố Hà Nội. Tại các Bộ, ngành, địa phương, tùy theo điều kiện của Bộ ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)