Pano, áp phích tuyên truyền về Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

Ngày cập nhật: 30-04-2020

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 (từ ngày 01 – 31/5/2020) với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)